România se alatur? în 2017 mi?c?rii interna?ionale Giving Tuesday ?i a s?rb?torit pe 28 noiembrie, al?turi de alte 100 de ??ri, ziua mondial? a faptelor bune.

În aceast? zi, peste 100 de ini?iative venite din partea a 60 de organiza?ii, institu?ii, unit??i de înv???mânt, dar ?i ac?iuni de strângere de fonduri ?i dona?ii venite direct de la cet??eni au unit românii în gesturi de bine ?i fapte bune.

Prim?ria din Alba Iulia a mobilizat peste 20 de organiza?ii ?i institu?ii locale, Radio România Cultural a devenit pentru o zi radioul Giving, Clubul Micilor Electroni?ti din Sibiu i-a înv??at ?i pe cei mici s? recondi?ioneze ?i s? repare juc?rii. Crucea Ro?ie împreun? cu Magazinul Carrefour din Alba Iulia au strâns alimente neperisabile pentru 5 familii nevoia?e, iar elevii din peste 20 de unit??i de înv???mânt din Bucure?ti ?i Alba Iulia au ajutat al?i copii dar ?i vârstnici organizând târguri caritabile, vizite ?i colecte de fonduri, obiecte ?i c?r?i. Muzeul Na?ional al Literaturii Române a donat deasemenea c?r?i. Bogdan Nicolai a fost barista pentru o zi în cadrul 5 to go Ion Brezoianu, iar toate vânz?rile au mers c?tre Asocia?ia “Bulg?re de Lumin?”, pentru copiii cu autism. Gianina Corondan, Carmen Brum?, Veronica Soare, Cristina Hurdubaia ?i consilierul general la prim?ria capitalei Roxana Wring au dat tonul la gesturi de bine al?turi de prietenii lor.

Înscrise pe situl mi?c?rii, ini?iativele construiesc o hart? a binelui care a cuprins anul acesta, primul în care Giving Tuesday se s?rb?tore?te oficial ?i în România, locuitorii, companiile, institu?iile ?i ONG-urile din Alba Iulia, Sibiu, Foc?ani, Bra?ov, Gala?i, Olteni?a, Craiova, Cluj Napoca ?i Bucure?ti. Inima #GivingTuesdayRo a ajuns ?i pe Atlantic, pe velierul Andrew care traverseaz? oceanul pentru copiii de la Help Autism.

Giving Tuesday se s?rb?tore?te anual ?i este considerat un start al sezonului generozit??ii. Parte din organiza?iile non-profit au ales s? lanseze, prin ambasadorii lor, campanii chiar în aceast? zi. Eliza Ni?escu strânge fonduri pentru a organiza 60 de petreceri pentru zilele de na?tere ?i onomastice ale copiilor din spital sprijini?i de Asocia?ia P.A.V.E.L., Andreea Vasile (blogger) sus?ine campania „O Inim?” pentru reabilitarea sec?iei de terapie intensiv? de la Institutul Na?ional pentru S?n?tatea Mamei ?i Copilului “Alessandrescu-Rusescu” din Bucure?ti, iar maratonistul Andrei Gligor transform? kilometrii parcur?i în ore de terapie pentru copiii cu tulbur?ri din spectrul autist care înva?? cu speciali?tii ATCA. Eforturile lor pot fi sus?inute în continuare prin dona?ii directe sau prin SMS.

România devine a unsprezecea ?ar? european? în care oamenii sunt invita?i s? fac? gesturi de bine. Giving Tuesday România este o ini?iativ? a Asocia?iei Envision (dezvoltator Galantom) în parteneriat cu ARC (Asocia?ia Pentru Rela?ii Comunitare) ?i Asocia?ia TechSoup România.

Parteneri media ai Giving Tuesday România sunt: Europa FM, Radio România Cultural, ?tiri ONG, România Pozitiv?, Social Responsibility Magazine, IQads ?i SMARK.

Despre Asocia?ia Envision

Asocia?ia Envision România (www.envisionromania.org/) creeaz? pun?i de leg?tur? între dorin?a oamenilor de a ajuta ?i posibilitatea de a o face. Prin dezvoltarea unor instrumente precum Galantom.ro, Redirectionezdoilasuta.ro ?i Voluntariatul Schimb?, Envision România î?i propune s? contribuie la cre?terea gradului de implicare social? ?i sus?inerea dezvolt?rii sectorului non-guvernamental.

Despre ARC

ARC România (www.arcromania.ro) lucreaz? de peste 15 ani pentru a încuraja filantropia ca mecanism de schimbare social?. Lucr?m cu to?i cei care caut? resurse pentru a-?i ajuta semenii, cu cei care doresc s? ofere resurse pentru a transforma vie?i ?i construim mecanisme care s? fac? transferul acesta de resurse mai simplu ?i mai eficient.

Despre Asocia?ia TechSoup România

TechSoup România (https://www.techsoup.ro/) ofer? acces la produse software, cursuri ?i resurse de înv??are pentru ONG-uri. Creat? în 2010, TechSoup creeaz? ?i ofer? resurse IT ?i experien?e de înv??are a tehnologiei pentru organiza?ii nonprofit, tineri ?i profesori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.