Blog

Alexandra Giula – „Ca s? po?i împlini nevoia cuiva, trebuie s?-l vezi mai întâi ”

„Ca s? po?i împlini nevoia cuiva, trebuie s?-l vezi mai întâi ” spune Alexandra Giula care, împreun? cu echipele de la Good Bureau ?i Agency Boon, au d?ruit expertiza lor pentru ca Giving Tuesday România s? prind? puls mai puternic în digital. Mul?umim! Distribui?i ?i voi în social media mesajul campaniei #puneinima de Giving Tuesday!

Spune ?i tu povestea ta pe social media. Deseneaz? o inim? pe mân? ?i f?-?i un unselfie, filmeaz?-te sau creeaz? un event la care pot participa ?i al?ii sau simplu, scrie într-o postare ce faci pe 27 noiembrie, de GivingTuesday. Adaug? hashtag #puneinima ?i @GivingTuesdayRomania ca s?-i inspiri ?i pe al?ii. Mul?umim!  

 

Ramona Chirtoc – „Noi suntem actorii principali de Giving Tuesday”

Ramona Chirtoc este manager de comunicare la o companie mare ?i ?tie care este puterea de convingere a unui mesaj spus din inim?.

„Noi suntem actorii principali pentru a face bine.”

De Giving Tuesday, ea va convinge prietenii s? fac? gesturi de bine, urm?re?ti filmule?ul ei ?i fii primul dintre „converti?i”:

 

Spune ?i tu povestea ta pe social media. Deseneaz? o inim? pe mân? ?i f?-?i un unselfie, filmeaz?-te sau creeaz? un event la care pot participa ?i al?ii sau simplu, scrie într-o postare ce faci pe 27 noiembrie, de GivingTuesday. Adaug? hashtag #puneinima ?i @GivingTuesdayRomania ca s?-i inspiri ?i pe al?ii. Mul?umim! 

Andreea Vasile – „Donez spa?iul meu digital pentru a hr?ni 40 de câini ?i pisici”

Andreea Vasile este jurnalist, o citi?i cu totul pe www.andreeavasile.ro

Ambasador Giving Tuesday pentru al doilea an consecutiv, de data aceasta a ales s? doneze spa?iul online ?i vocea sa pentru 40 de animale care au nevoie de mâncare, câini ?i pisici afla?i în grija unor oameni inimo?i. Ini?iativa ei este vizibil? aici, iar în filmule? poveste?te ce este generozitatea pentru ea ?i de ce aten?ia este mai important? decât orice resurs?:

Spune ?i tu povestea ta pe social media. Deseneaz? o inim? pe mân? ?i f?-?i un unselfie, filmeaz?-te sau creeaz? un event la care pot participa ?i al?ii sau simplu, scrie într-o postare ce faci pe 27 noiembrie, de GivingTuesday. Adaug? hashtag #puneinima ?i @GivingTuesdayRomania ca s?-i inspiri ?i pe al?ii. Mul?umim! 

Claudiu Beletoiu – „O s?-mi iau o zi liber? din cele pe care nu le mai am”

Are 27 de ani ?i este consultant de vânz?ri, voluntar, fundraiser la Hospice Casa Speran?ei ?i alerg?tor. Claudiu Beletoiu crede c? ?i 5 minute din zi pot aduce schimbarea în bine, iar de Giving Tuesday î?i aloca toat? ziua pentru fapte bune. Afl? ce crede Claudiu despre generozitate, despre timp ?i Giving Tuesday:

Spune ?i tu povestea ta pe social media. Deseneaz? o inim? pe mân? ?i f?-?i un unselfie, filmeaz?-te sau creeaz? un event la care pot participa ?i al?ii sau simplu, scrie într-o postare ce faci pe 27 noiembrie, de GivingTuesday. Adaug? hashtag #puneinima ?i @GivingTuesdayRomania ca s?-i inspiri ?i pe al?ii. Mul?umim!

Eliza Ni?escu – „D?ruiesc timpul ?i tot ceea sunt eu”

Eliza Ni?escu are 40 de ani ?i este consultant pentru afaceri, pe lâng? alte câteva p?l?rii pe care le mai poart?. O g?si?i ca moderator la BiziLive luând la întreb?ri ONG-i?ti ?i antreprenori sociali, alergând la Sunt în form? sau f?când voluntariat ?i fundraising pentru Hospice Casa Speran?ei. A venit s? ne povesteasc? despre Giving Tuesday dup? 11 ore petrecute la Hospice ?i ne-a spus r?spicat:

„Cred c? dac? noi, pe 27 noiembrie, ne unim for?ele, putem inunda lumea asta cu bine.”

Eliza va avea o zi plin? de Giving Tuesday: începe diminea?a cu o alergare caritabil? la Sunt în form? ?i termin? ziua cu un workshop. Afl? ce crede Eliza despre generozitate ?i responsabilitate social? din filmul de mai jos.

Spune ?i tu povestea ta pe social media. Deseneaz? o inim? pe mân? ?i f?-?i un unselfie, filmeaz?-te sau creeaz? un event la care pot participa ?i al?ii sau simplu, scrie într-o postare ce faci pe 27 noiembrie, de GivingTuesday. Adaug? hashtag #puneinima ?i @GivingTuesdayRomania ca s?-i inspiri ?i pe al?ii. Mul?umim!

Andreea – „Donez sânge.”

Andreei Cobzaru-Mag (28 de ani) îi plac maratoanele de alergare ?i a organizat ?i ea unul, dar de pr?jituri. A v?zut cum un gest mic poate crea un impact mare pentru c? banii strân?i din vânzarea pr?jiturilor au adus confort pacien?ilor cu boli incurabile.

Afl? ce gest mic dar în care #puneinim? va face Andreea de Giving Tuesday.

Spune ?i tu povestea ta pe social media. Deseneaz? o inim? pe mân? ?i f?-?i un unselfie, filmeaz?-te sau creeaz? un event la care pot participa ?i al?ii sau simplu, scrie într-o postare ce faci pe 27 noiembrie, de GivingTuesday. Adaug? hashtag #puneinima ?i @GivingTuesdayRomania ca s?-i inspiri ?i pe al?ii. Mul?umim!

Daniel – “Donez timp”

Daniel Mereu?? administreaz? o firm? de outsourcing ?i se simte „mai de?tept” când face gesturi de bine. Organizeaz? în fiecare an o ac?iune prin care convinge oameni de carier? s? stea 8 ore peste program pentru o cauz?.

Cerebral, Daniel î?i propune s? ne conving? ?i pe noi, cu un calcul, s? ne don?m fiecare 2 ore pe 27 noiembrie.

„Cred c? nici nu ne putem imagina cât de uria? ar fi impactul. S? ne imagin?m cum ar fi dac? 1 milion de oameni ?i-ar dona 2 ore din timpul lor în luna noiembrie. Gândi?i-v? c? asta ar însemna 2 milioane de ore în beneficiul societ??ii. Cred c? putem vorbi lejer de câteva milioane de euro numai prin acest mic efort.”

Afl? cum #puneinim? Daniel de Giving Tuesday:

Spune ?i tu povestea ta pe social media. Deseneaz? o inim? pe mân? ?i f?-?i un unselfie, filmeaz?-te sau creeaz? un event la care pot participa ?i al?ii sau simplu, scrie într-o postare ce faci pe 27 noiembrie, de GivingTuesday. Adaug? hashtag #puneinima ?i @GivingTuesdayRomania ca s?-i inspiri ?i pe al?ii. Mul?umim!

Ilinca – “Donez bani”

Ilinca Marcu are 32 de ani ?i lucreaz? într-o agen?ie de publicitate. A descoperit energia interioar? pe care ?i-o d? generozitatea atunci când ?i-a donat prima oar? ziua de na?tere. De atunci, face voluntariat, doneaz? haine ?i r?spunde „da” tuturor invita?iilor venite de la prietenii Galantom. Dac? ar fi dup? ea, generozitatea ar fi o obliga?ie.

„Generozitatea este pentru mine o datorie. Simt c?, dac? într-o lun? nu am f?cut o dona?ie sau nu am f?cut un act de voluntariat, nu am fost un om total.”

De Giving Tuesday, s-a hot?rât s? d?ruiasc? speran?? b?trânilor de la Asocia?ia Niciodat? Singur.

Spune ?i tu povestea ta pe social media. Deseneaz? o inim? pe mân? ?i f?-?i un unselfie, filmeaz?-te sau creeaz? un event la care pot participa ?i al?ii sau simplu, scrie într-o postare ce faci pe 27 noiembrie, de GivingTuesday. Adaug? hashtag #puneinima ?i @GivingTuesdayRomania ca s?-i inspiri ?i pe al?ii. Mul?umim!

 

 

Peste 100 de ini?iative din România au marcat ziua mondial? a faptelor bune Giving Tuesday

România se alatur? în 2017 mi?c?rii interna?ionale Giving Tuesday ?i a s?rb?torit pe 28 noiembrie, al?turi de alte 100 de ??ri, ziua mondial? a faptelor bune.

În aceast? zi, peste 100 de ini?iative venite din partea a 60 de organiza?ii, institu?ii, unit??i de înv???mânt, dar ?i ac?iuni de strângere de fonduri ?i dona?ii venite direct de la cet??eni au unit românii în gesturi de bine ?i fapte bune.

Prim?ria din Alba Iulia a mobilizat peste 20 de organiza?ii ?i institu?ii locale, Radio România Cultural a devenit pentru o zi radioul Giving, Clubul Micilor Electroni?ti din Sibiu i-a înv??at ?i pe cei mici s? recondi?ioneze ?i s? repare juc?rii. Crucea Ro?ie împreun? cu Magazinul Carrefour din Alba Iulia au strâns alimente neperisabile pentru 5 familii nevoia?e, iar elevii din peste 20 de unit??i de înv???mânt din Bucure?ti ?i Alba Iulia au ajutat al?i copii dar ?i vârstnici organizând târguri caritabile, vizite ?i colecte de fonduri, obiecte ?i c?r?i. Muzeul Na?ional al Literaturii Române a donat deasemenea c?r?i. Bogdan Nicolai a fost barista pentru o zi în cadrul 5 to go Ion Brezoianu, iar toate vânz?rile au mers c?tre Asocia?ia “Bulg?re de Lumin?”, pentru copiii cu autism. Gianina Corondan, Carmen Brum?, Veronica Soare, Cristina Hurdubaia ?i consilierul general la prim?ria capitalei Roxana Wring au dat tonul la gesturi de bine al?turi de prietenii lor.

Înscrise pe situl mi?c?rii, ini?iativele construiesc o hart? a binelui care a cuprins anul acesta, primul în care Giving Tuesday se s?rb?tore?te oficial ?i în România, locuitorii, companiile, institu?iile ?i ONG-urile din Alba Iulia, Sibiu, Foc?ani, Bra?ov, Gala?i, Olteni?a, Craiova, Cluj Napoca ?i Bucure?ti. Inima #GivingTuesdayRo a ajuns ?i pe Atlantic, pe velierul Andrew care traverseaz? oceanul pentru copiii de la Help Autism.

Giving Tuesday se s?rb?tore?te anual ?i este considerat un start al sezonului generozit??ii. Parte din organiza?iile non-profit au ales s? lanseze, prin ambasadorii lor, campanii chiar în aceast? zi. Eliza Ni?escu strânge fonduri pentru a organiza 60 de petreceri pentru zilele de na?tere ?i onomastice ale copiilor din spital sprijini?i de Asocia?ia P.A.V.E.L., Andreea Vasile (blogger) sus?ine campania „O Inim?” pentru reabilitarea sec?iei de terapie intensiv? de la Institutul Na?ional pentru S?n?tatea Mamei ?i Copilului “Alessandrescu-Rusescu” din Bucure?ti, iar maratonistul Andrei Gligor transform? kilometrii parcur?i în ore de terapie pentru copiii cu tulbur?ri din spectrul autist care înva?? cu speciali?tii ATCA. Eforturile lor pot fi sus?inute în continuare prin dona?ii directe sau prin SMS.

România devine a unsprezecea ?ar? european? în care oamenii sunt invita?i s? fac? gesturi de bine. Giving Tuesday România este o ini?iativ? a Asocia?iei Envision (dezvoltator Galantom) în parteneriat cu ARC (Asocia?ia Pentru Rela?ii Comunitare) ?i Asocia?ia TechSoup România.

Parteneri media ai Giving Tuesday România sunt: Europa FM, Radio România Cultural, ?tiri ONG, România Pozitiv?, Social Responsibility Magazine, IQads ?i SMARK.

Despre Asocia?ia Envision

Asocia?ia Envision România (www.envisionromania.org/) creeaz? pun?i de leg?tur? între dorin?a oamenilor de a ajuta ?i posibilitatea de a o face. Prin dezvoltarea unor instrumente precum Galantom.ro, Redirectionezdoilasuta.ro ?i Voluntariatul Schimb?, Envision România î?i propune s? contribuie la cre?terea gradului de implicare social? ?i sus?inerea dezvolt?rii sectorului non-guvernamental.

Despre ARC

ARC România (www.arcromania.ro) lucreaz? de peste 15 ani pentru a încuraja filantropia ca mecanism de schimbare social?. Lucr?m cu to?i cei care caut? resurse pentru a-?i ajuta semenii, cu cei care doresc s? ofere resurse pentru a transforma vie?i ?i construim mecanisme care s? fac? transferul acesta de resurse mai simplu ?i mai eficient.

Despre Asocia?ia TechSoup România

TechSoup România (https://www.techsoup.ro/) ofer? acces la produse software, cursuri ?i resurse de înv??are pentru ONG-uri. Creat? în 2010, TechSoup creeaz? ?i ofer? resurse IT ?i experien?e de înv??are a tehnologiei pentru organiza?ii nonprofit, tineri ?i profesori.