Peste 100 de ini?iative din România au marcat ziua mondial? a faptelor bune Giving Tuesday

România se alatur? în 2017 mi?c?rii interna?ionale Giving Tuesday ?i a s?rb?torit pe 28 noiembrie, al?turi de alte 100 de ??ri, ziua mondial? a faptelor bune. În aceast? zi, peste 100 de ini?iative venite din partea a 60 de organiza?ii, institu?ii, unit??i de înv???mânt, dar ?i ac?iuni de strângere de fonduri ?i dona?ii venite direct […]